Jdi na obsah Jdi na menu
 


KAPLE A KOSTELY (z publikace Z historie Zelené Lhoty, Hamrů a okolí)

 

Rozdělení na kaple a kostely jsem provedl dle odlišného označení v mapě z roku 1923, kde kostely jsou označeny černou kružnicí s bílou výplní a křížem nahoře, zatímco kaple černým kruhem (s černou výplní) a křížkem nahoře.

 

KOSTELY

 

V mnou popisované oblasti se nacházely celkem čtyři kostely, z nichž jeden byl za komunismu srovnán se zemí, jeden stojí, ale v nepříliš pěkném stavu, a dva jsou díky finanční pomoci německých obyvatel opět opraveny a funkční (ba dokonce s občasnými bohoslužbami, pro bezbožnost českých obyvatel většinou německými).

 

Kostel sv.Wolfganga

 

Kostel čtvercového půdorysu s půlkruhovým zakončením, sakristií a malou věžičkou byl postaven v 18.století a byl znám svým krásně zdobeným interiérem, oltářem, dřevěnými sloupy a kůrem.

Ke kostelu patřila fara (nedochovala se - vyhořela, zůstal pouze plot), dům kostelníka (stále stojí - rekreační chalupa) a úzce spjatá s ním byla i stará škola. (dnes v rekonstrukci)

Od fary ke kostelu byly vybudovány kamenné schody, na jejichž spodním konci byl kříž. Pohřby se pak dělily na chudé a bohaté, kdy při bohatém pohřbu došel farář až do domu nebožtíkova a průvod mířil odtamtud na kostelní hřbitov, zatímco při pohřbu chudého zesnulého musel být tento dopraven ke křížku u schodiště a smuteční průvod šel jen od fary ke kostelu.

Okolo roku 1994 byl kostel opraven po čtyřicetiletém chátrání za totality.

 

 

Kostel sv.Kunhúty

 

souřadnice: 13°12'22''v.d., 49°14'30''s.š.

Kostel sv.Kunhúty na Prenetu byl postaven roku 1408 pány Bohuslavem a Rackem z Janovic. Kostel patřil pod Novou Kdyni, roku 1785 byl přifařen k Zelené Lhotě. V letech 1684-87 byl nově opraven a vybaven novým oltářem. Za první světové války byl zvon kostela zrekvírován a roku 1929 nahrazen dvěma novými.

Po odsunu německého obyvatelstva téměř celá osada Prenet zanikla a kostel pomalu chátral. Jediné, co se zachovalo z vnitřního vybavení, je značně zničený oltář z roku 1687 a oltářní obraz sv.Kunhúty.

Pod kostelem byl pramen léčivé vody, poblíž něhož stávala poustevna. Tamější poustevník prý jednou nechal u sebe přenocovat pocestného, který nebohého poustevníka v noci zabil šavlí s úmyslem jej potom okrást o peníze. Bohužel, žádné u asketického poutníka nenašel.

 

Kostel Panny Marie Bolestné (Kollerův kostel)

 

souřadnice: 13°09'36'' v.d., 49°13'46''

Kollerův kostel ve středních Hamrech byl postaven v letech 1773-74 na místě bývalé kaple na pozemku Kollerova dvoru. (Kollerhofu - odtud název)

Kostel byl vysvěcen dne 11.10.1774. Roku 1785 zřídil císař Josef II. lokální faru u Kollerova kostela, která byla roku 1787 povýšena na faru. Ke kostelu patřila též první škola na Hamrech, v jejíž budově dnes sídlí obecní úřad. V šedesátých letech byl kostel pravidelně zamykán, vypáčen a vykrádán, z kostelních lavic naštípáno palivo, a na rozkrádání kostelního majetku se nejspíš podíleli i vojáci pohraniční stráže, kteří měli tento chránit. V této době byl kostel málem zbourán pro svůj havarijní stav a "dělání špatného dojmu na zahraniční turisty".

 

Kostel sv.Kříže

 

souřadnice: 13°10'26''v.d., 49°12'10''s.š.

Kostel sv.Kříže na Kreuzwinkelu v zadních Hamrech byl prostou nevelkou stavbou bez mnoha vnějších ozdob, postavenou roku 1730 svobodníkem Janem Tornerem v půdorysu tvaru kříže. Nad vchodem byl kamenný znak svisle dělený na dvě pole. V levém poli byl jednorožec ve skoku s letopočtem 1731, v pravém pak orlice s korunou. Uvnitř stavby se nacházely tři bohatě vyřezávané rokokové oltáře, na hlavním oltáři pak ležel stříbrný pacifikál s ostatkem svatého Kříže, který darovala roku 1736 Kateřina Knitlová. Nad šindelovou střechou se tyčila cibulovitá vížka.

V padesátých letech byl kostel nedbale srovnán se zemí. Díky nedbalosti demolice bylo možno odhalit a zajistit alespoň metr vysoké zbytky stěn, které dávají tušit krásu někdejšího Kreuzkirche, který dával název celé osadě.

V současné době se objevují myšlenky na obnovení kostela sv.Kříže společnými silami obce a jejích obyvatel. I přes ochotu hamerských občanů by to však byla veliká finanční zátěž pro obec. Navíc se krom několika fotografií a vzpomínek nezachovaly žádné plány kostela.

 

 

KAPLE

 

O většině kaplí je dnes problém sehnati jakékoli informace, pročež uvedu alespoň jejich výčet s drobnými údaji.

 

kaple v Matějovicích         - souřadnice: 13°10'37''v.d., 49°15'34''s.š.

 

 

kaple sv.Jana          - souřadnice: 13°09'45''v.d., 49°15'45''s.š.

 

kaple se nachází na horizontální cestě ze Zelené Lhoty do Matějovic kousek nad železničním tunelem. Nejbližší samotou je Höhwastl (souřadnice: 13°09'43''v.d., 49°15'37''s.š.)

 

kaple na Špirku

 

kaple patří k jednomu ze zachovalých velikých hamerských dvorů, Špirkenhofu. Na mapě z roku 1923 není zakreslena.

 

kaple u Guberhofu

 

Tato kaple patří k vedlejšímu dvorci - Guberhofu. Stejně jako kaple na Špirku není zakreslena v mapě z roku 1923.

 

kaple u Bruckhofu - nacházela se u dvorce, který ležel na cestě od

 Špirku do Staré Lhoty (Freihöls). Tato cesta

je nyní zatopena přehradní nádrží.

 

kaple u Tremelhöfe - nacházela se u dvorce na odbočce z cesty Zelená

                                   Lhota - Stará Lhota do kamenolomu, který je dnes

                                   nad vodou stále patrný. Odbočka však leží na dně

                                   nádrže.

 

kaple u cesty z dnešních předních Hamrů do bývalých předních Hamrů,

                                   které jsou na dně přehrady se nacházela u odbočky

k Zelené Lhotě. Přestože dozajista nebyla zaplavena

vodou, nepodařilo se mi ji nalézti. Možná byla zničena

při stavbě dnešní silnice do Hamrů v souvislosti s napu-

štěním přehrady.

 

kaple u Steflhofu - stála u dvorce kousek nad dnešní Arendášovou pilou.

                                  

kaple u Modlhofu - tato kaple patřila k dvoru, kterým procházela silnice

                                   mezi Arendášovou pilou a Kollerovým kostelem. Vedla od

ní křížová cesta až ke kostelu. Tato křížová cesta je nyní

ve zkrácené podobě instalována na příkré odbočce ke

Kollerhofu a kostelu.

souřadnice: 13°09'19''v.d., 49°14'02''s.š.

 

Kaple na Berghofu - Berghof (česky přeloženo jako Na kopci) byl před

odsunem Němců poměrně hustě osídlen, dnes lze nalézti

jen zbytky zdí a sklepy domů.

 

kaple Panny Marie u č.p.33 v Hamrech byla nově opravena a vysvěcena po

                                   sametové revoluci. Opravu financovala rodina Linz-

maierova a Petrmichlova z Německa. Vysvěcení provedli

faráři p.Josef Šimsa z Nýrska a p.Josef Wierer z Německa, rodák z Hamrů.

souřadnice: 13°09'36''v.d., 49°13'24''s.š.

 

kaple sv.Anny u č.p.46, rodiště spisovatele Lea Hanse Malleho, byla po

revoluci taktéž opravena a vysvěcena pátery Šimsou a

Wiererem. Na opravě kapličky se podíleli občané Hamrů,

většinu práce provedl Lesní závod Nýrsko. V nejbližší době se počítá s opravou krovu, v rámci čehož bude

přistavěna věžička se zvonem.

souřadnice: 13°09'17''v.d., 49°12'51''s.š.

 

kaple u č.p.36 byla zbourána před rokem 1970. Z architektonických prvků

                                   by zaujala stanová střecha s dvěma různými sklony v horní

a dolní části. Tato kaple je v publikaci Stará Šumava - Železnorudsko a Prášilsko manželů Reichardtových v kapitole včera a dnes mylně zaměněna s kaplí u č.p.33.

souřadnice: 13°09'36''v.d., 49°13'46''s.š.

 

kaple Nejsvětější trojice na Fürstenhofu byla původně kamenná,

v šedesátých letech však byla barbarsky rozebrána na stavební materiál a místo zarostlo břízami.

                                   Na starých základech byla manželi Kropáčkovými za

finančního přispění rodiny Linzmaierovy, která byla dříve majiteli pozemku, postavena kaplička nová, která byla vysvěcena páterem Šimsou. Okna, krov, eternit a některé

řemeslné práce poskytla firma Fleisig.

souřadnice: 13°10'03''v.d., 49°12'48''s.š.

 

 

 

Jako poslední zde uvedu malou dřevěnou kapličku, která stojí v Zelené Lhotě na nádraží u strážního domku u přejezdu. Ke vzniku této kapličky se váže zajímavá pověst, kterou taktéž naleznete na těchto stránkách.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 22. 1. 2022 3:28)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru

Blood Apply pressure on Readings Explained

(ABiocheRhide, 12. 10. 2018 22:12)

Pression arterielle est comment robuste votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-20mg-suisse/

Blood problems - If you be recognize more

(ABiocheRhide, 28. 9. 2018 13:10)

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur determination pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-medicament-cialis-canada/

Blood Pressing : Blood weight plan

(AGracycals, 9. 7. 2018 18:23)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang par de vos arteres a la vacances de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-femme-prix-france/